نماز

نماز ما را از بدی ها دور می کند

مدیریت در خانواده با روح نماز

نماز, ارتباط شایانی با خانواده داردبه گونه ای که پیامبر اکرم(ص) فرمودند:«در نظر خدا دوررکعت نمازی که متأهل می گذارد, از هفتاد رکعت نمازی که مجرد به جای می آورد برتر است.»

شهید مطهری(ره) در پاسخ این پرسش که «چرا اسلام برای تأهل, تقدس قائل است؟» می نویسد: یکی از موارد تقدس ازدواج, جنبه تربیتی روح انسان است؛ یک نوع پختگی و یک نوع کمال برای روح انسان است که جز به وسیله ی تأهل پیدا نمی شود.

این پختگی و کمال در پرستش و نیایش پرودگار نیز تأثیر می گذارد و همان گونه که نماز اکسیر گران بهایی است که روح و جان را صیقل می دهد , فرد و خانواده و جامعه را به سوی سعادت و معنویت مدیریت می کند.

با این وصف به دو عرصه مهم در نماز اشاره می کنیم:

مقدمات :

مقدمات نماز همچون قبله شناسی, وقت, لباس ومکان نمازگزار و شرایط آن ها تأثیر مستقیم در مدیریت خانواده دارد:

-         شناخت  قبله و توجه به آن در هنگام نماز, جهت گیری, جریان شناسی و مسیر وراه زندگی خانواده را سامان می دهد و به اهل خانه می آموزد که بر محور حق حرکت کنند.

امیرمومنان(ع) فرمودند:«از سنت (پیامبر) است که وقتی وارد مسجد شدی رو به قبله باشی.»

-سر دادن اذان در هر کوی وبرزن و بربام خانه ها, فراخوان خانواده به توحید, ترقی, پاکی و معنویت است که چندین بار در شبانه روز, خانواده ها را به صف می کند تا در برابر آفریننده هستی به خضوع بنشینند و به بندگی بپاخیزند و تکلیف انسانیت به جای آورند و راه ورسم حیات واقعی را گم نکنند. امام محمد باقر(ع) فرمودند:«ما کودکان مان را از پنج سالگی به نماز فرا می خوانیم , ولی شما آنان را از هفت سالگی به نماز گزاردن وادارید.» سرپرست خانواده در واقع در چنین سنی به مهندسی و شکل دهی شخصیت کودک می پردازد و روح آزادگی و بندگی خدا در او تقویت می کند و حس مسئولیت پذیری وی را شکوفا می سازد

توجه به توانایی , موقعیت سنی و شرایط زمانی کودکان نباید مورد غفلت قرار بگیرد. چنان که آن امام همام فرمودند:« ما کودکان مان را در حد توان شان به نماز و روزه وا می داریم.»

-واجبات

هریک از واجبات و ارکان نماز نیز می تواند در مدیریت خانواده نقش داشته باشد: محتوای ژرف سوره حمد, خانواده را به سرچشمه همه کمالات فرا می خواند و اهل خانه را به سرچشمه تربیت یعنی «رب العالمین» توجه می دهد و همواره گوشزد می کند که هرکاری را به نام خدا و با «بسم الله» شروع کنند, زیرا اگر کار با نام و یاد خدا و برای او آغاز نشود سامان نمی یابد . رسول اکرم (ص) فرمودند:«هر کار با اهمیتی که با نام خدا همراه نشود, به فرجام نمی رسد.» اثر تربیتی «بسم الله» از ژرفایی دست نیافتنی برخوردار است به این بیان که اگر اعضای خانواده چنین تربیت شوند کارهای ریز و درشت خود را در خانه و اجتماع با نام خدا همراه کنند , دیگر هیچ کار خلاف یا نا صوابی را به جای نمی آورند و از هر خصلت و عمل زشتی خودداری می ورزند, زیرا یاد خدا تنها در کارهای نیک و خصلت های نیکو مفهوم می یابد و معنا ندارد کسی مثلا بسم الله بگوید و فحش بدهد یا بسم الله بگوید و دزدی کند. بنابراین ,درک درست «بسم الله» و آغاز کارها با این واژه زیبا و مقدس به همه زندگی رنگ خدایی می زند و خانواده را از زشتی و پلشتی دور می سازد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم بهمن 1393ساعت 11:59  توسط اکبری  |